Stichting Gullie © 2019 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636 Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement, klik  hier!  Algemene voorwaarden

Live-Game© is een spel voor teams en groepen met acteur(s) en bezit een educatieve waarde

Een Live-Game© is bijzonder geschikt voor iedereen die op een speelse wijze intellectueel wil worden uitgedaagd en tegelijkertijd er ook nog iets van wil opsteken.

Een Live-Game is een actief spel voor een groep vrienden en/of familieleden, of collega’s, waarbij de fun-factor een belangrijke rol speelt, maar er ook sprake is van een educatieve functie.


Wat staat in iedere Live-Game centraal? Het verwerven van inzicht in het persoonlijk en/of beroepsmatig functioneren van de spelers en het team of de groep. Anders gezegd: een Live-Game functioneert als een speelse spiegel die je laat zien hoe je onder bepaalde omstandigheden functioneert, bijvoorbeeld tijdsdruk of als er weinig informatie voorhanden is en er wel moet worden gehandeld.


Een Live-Game zorgt voor interactie, samenwerken, kleur bekennen en het delen van frustratie en plezier.

Live-Games zijn een paar jaar geleden ontstaan uit het psychodrama

Psychodrama is een werkwijze die door uitbeelding van situaties een persoon of een groep helpt met het doorgronden van het functioneren en leert hoe eventuele problemen aan te pakken.

Er bestaan diverse vormen van psychodrama, die allemaal gebruik maken van een dramatische benadering.

Live-Games maken gebruik van  kennis uit groepsdynamica, sociologie, psychologie en filosofie

Iedere Live-Game is een teamspel en daarom speelt groepsdynamica een wezenlijke rol, zoals het doelgericht werken, het uitvoeren van taken, succesvol samenwerken, rollen en posities. Maar buiten de groepsdynamica worden er ook principes, technieken, modellen gebruik uit de psychologie, de sociologie en de filosofie.